Loading

O nas

 

Początki działalności Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego (CLPO) - obecnie Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie sięgają roku 1957 – kiedy to powstało Centralne Biuro Fabrykacji (CBF) przy PZPS „Chełmek”, w 1959 r. przemianowane na Laboratorium Przemysłu Obuwniczego (LPO), następnie w 1967r. przekształcone w Branżowe Laboratorium Przemysłu Obuwniczego (BLPO) i usamodzielnione. W 1967r w Krakowie utworzone zostało na tej bazie Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego (CLPO), które następnie w r. 1985 uzyskało status jednostki badawczo – rozwojowej i działało jako jbr w obszarze przemysłu obuwniczego i skórzanego do końca 2007 r.

 

Od 1 stycznia 2008r - na mocy decyzji Ministra Gospodarki z 3.X.2007 - CLPO zostało połączone z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi i od tej pory jest Oddziałem z siedzibą w Krakowie.

 

Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu Przemysłu Skórzanego jest:

 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie garbarstwa, obuwnictwa i futrzarstwa a także innowacyjnych materiałów i tworzyw wykorzystywanych w przemyśle wyrobów skórzanych i w obuwnictwie,
 2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;
 3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Do zakresu działania Instytutu należą:

 • badania naukowe i prace rozwojowe obejmujące: nowe obszary wiedzy takie jak zaawansowana inżynieria tworzyw sztucznych i materiałów skórzanych , antropometria i fizjologia stóp, mikrobiologia, antropologia, ortopedia, ochrona stóp dzieci, profilaktyka schorzeń stóp ( cukrzycowych i RZS), nowoczesne metody projektowania obuwia i spodów 2D i 3D, projektowanie i konstrukcja kopyt, doskonalenie i modernizacja technologii produkcji ,ochrona środowiska naturalnego oraz zagospodarowywanie i utylizacja odpadów,
 • ocenę funkcjonalności, zdrowotności i jakości użytkowej wyrobów, materiałów i tworzyw sztucznych , w tym m.in. nanomateriałów i „materiałów inteligentnych”,
 • wykonywanie usług badawczych i eksperckich w zakresie m. in. jakości użytkowej materia-łów, obuwia i innych wyrobów skórzanych, włókienniczych i skóropodobnych dla celów certyfikacyjnych, technologicznych, reklamacyjnych i rozjemczych;
  • doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, m.in. poprzez opracowywanie norm i procedur badawczych oraz udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
  • opiniowanie dokumentów rządowych i unijnych odnoszących się do przemysłu skórzanego itp

Współpracujemy z przedsiębiorcami i środowiskami naukowymi poprzez :

 • realizację i wdrażanie projektów badawczo - rozwojowych i celowych dofinansowywanych z budżetu państwa za pośrednictwem MNiSW, NCBiR, FSNT NOT oraz PARP a realizowanych wspólnie z zainteresowanym przedsiębiorstwem ,
 • realizację projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych mających na celu wdrażanie innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach;
 • realizację projektów badawczo - rozwojowych finansowanych przez zlecającego w oparciu o umowy dwustronne w zakresie modernizacji technologii i poprawy jakości oraz funkcjonalności obuwia , materiałów i komponentów.

Oferujemy przedsiębiorcom :

 • szkolenia otwarte i zamknięte w zakresie: projektowania i konstruowania obuwia, modelowania kopyt w powiązaniu z projektowaniem obuwia, sposobów i technik oceny kopyt; oceny jakości i reklamacji obuwia i wyrobów skórzanych ,podstaw produkcji obuwia, odbioru jakościowego obuwia; systemów zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego.
 • Organizujemy interdyscyplinarne, specjalistyczne konferencje i seminaria naukowe krajowe i międzynarodowe, poświęcone między innymi: nowym innowacyjnym technologiom i technikom stosowanym w przemyśle skórzanym (szczególnie obuwniczym), nowym innowacyjnym materiałom stosowanym w produkcji obuwia oraz w produkcji komponentów do wytwarzania obuwia, obuwiu dziecięcemu, zaopatrzeniu ortopedycznemu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp, w tym obuwia, wkładek oraz różnego typu ortez, zagospodarowaniu odpadów i czystym technologiom produkcyjnym.

Finansowanie działalności jednostki:

Instytut działa jako jednostka budżetowa (organem założycielskim jest Minister Gospodarki). Instytut posiada Oddział w Krakowie, kierowany przez Pełnomocnika Dyrektora-Dyrektora Oddziału , samobilansujący się. Podstawą działalności jest plan rzeczowo-finansowy. Przychody Oddziału Instytutu pochodzą z działalności naukowo-badawczej i usługowej, szkoleniowej oraz z działalności gospodarczej . Finansowanie projektów ze źródeł centralnych odbywa się poprzez wygrywanie konkursów na granty, projekty celowe, rozwojowe i regionalne. Specjalistyczna kadra fachowców, umiejąca współpracować na poziomie krajowym i europej-skim dzięki dobrej znajomości języków (angielski, francuski,niemiecki,rosyjski) pozwoliła na rozwój nowych obszarów wiedzy i dobrą współpracę z innymi instytutami europejskimi.  Wykorzystując dobre stosunki i współpracę od wielu lat ze środowiskiem naukowym Krakowa prowadzimy zaawansowane badania z naukowcami z Politechniki Krakowskiej, AGH, C.M. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Udział IPS (dawniej CLPO) w projekcie unijnym w ramach VI Programu Ramowego pozwolił na zajęcie się nowatorską dziedziną badań. Dzięki specjalizacji w zakresie funkcjonalizacji materiałów w obszarze komfortu i zdrowotności użytkowej obuwia oraz dobrym, partnerskim kontaktom branżowym na poziomie europejskim uczestniczyliśmy wraz z 51 członkami konsorcjum w projekcie „CEC-MADE-SHOES”,który został zakończony w r. 2009.   W oparciu o te doświadczenia nadal współpracujemy z europejskimi Instytutami i Organizacjami w nowych interdyscyplinarnych projektach badawczo-rozwojowych np.akronim „Naturalista” VAgreement Number: ECO/09/256025/SI2.567719 pt.:POST-USED SHOES RECOVERY IN FOOTWEAR INDUSTRY AND OTHER APPLICATIONS ; Footwear Carbon Footprint”, akronim: LIFE CO2SHOE. Program Europejski Life+ ; Title: “Promotion of Best Available Techniques, akronim: LIFE+ SHOEBAT proposal. Program Europejski Life+.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji znajduje się w polityce prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information
lispan style=
Jesteś tutaj: Home O instytucie O nas

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji znajduje się w polityce prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information