Loading

Wytworzona aparatura

Wyprodukowana aparatura badawcza i kontrolna na własne potrzeby itp.:

1.Gajewski R. , Rajchel-Chyla B.:, Opracowanie prototypowego stanowiska do wykonywania indywidualnych wkładek do obuwia, IPS Kraków, 2010r.

2.Olszewski P. , Tarnawski I., Gajewski R.: Opracowanie procedury wyznaczania składu powierzchniowego podeszew pantofli metodą barwienia i odbarwiania, IPS Kraków, 2011.

3.Tarnawski I. , Gajewski R. , Opracowanie prototypowego urządzenia do pomiaru    właściwości piezoelektrycznych tworzyw sztucznych o nazwie piezotester - IPS Kraków,    2011r.

        4. Gajewski R., Tarnawski I. „Opracowanie antropometru laserowego”, Kraków 2011

        5. Gajewski R.,Tarnawski I., Olszewski P. :„Opracowanie urządzenia do rozdrabniania  materiałów organicznych”, Kraków 2012.

Jesteś tutaj: Home O instytucie Działalność naukowa Wyprodukowana aparatura badawcza