Loading

Wybrane monografie naukowe IPS

1.Sadowski T., Olszewski P. [red.]: Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego, wydawca: Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0
2.Przyjemska L., Rajchel-Chyla B. [red.]: Obuwie, bezpieczeństwo i funkcjonalność, wydawca: Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-9321-50-2-7
3.Przyjemska L. [red.]: Materiały, Nanotechnologia i ekologia w przemyśle skórzanym, wydawca: Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-922656-9-6
4.Sadowski T. [red.]: Obuwie, badania i innowacyjne technologie wytwarzania, wydawca: Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-932150-0-3
5.Przyjemska L. [red.]: Innowacyjne materiały i technologie w przemyśle obuwniczym i skórzanym, wydawca: Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2008, ISBN978-83-922656-6-5


Wybrane publikacje Zakładu Funkcjonalności Obuwia

1.Rajchel-Chyla B., Skrzyńska B., Gajewski R., Janocha M., „Ocena stopnia dopasowania obuwia do długości stopy na podstawie badań antropometryczno-biomechanicznych” Problemy współczesnej kryminalistyki, T.XI., Warszawa, 2007r.,
2.Rajchel-Chyla B., Gajewski R., Skrzyńska B., Janocha M., „Guidelines for the development of “off-the-shelf” footwear for patients suffering rheumatoid arthritis”, w: Monografia pt. „Innovations in clothes and footwear” pod red.: Marii Pawłowej i Iwony Frydrych, Politechnika Radomska, 2010, str.321 – 327.
3.Skrzyńska B., Rajchel-Chyla B., Gajewski R., „Interdyscyplinarny system badań różnych grup użytkowników obuwia podstawą kształtowania i doskonalenia jakości obuwia specjalnego”, w: Monografia pt. „Wybrane problemy jakości wyrobów przemysłowych”, pod. red.: Jerzego Żuchowskiego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2010r., str.117-134.
4.Skrzyńska B., Rajchel-Chyla B., Gajewski R., Janocha M., „Zróżnicowanie wymiarów i kształtu stóp kobiet użytkujących obuwie w rozmiarze 37”, w: Monografia pt. „Obuwie, badania i innowacyjne technologie wytwarzania”, pod red.: Tadeusza Sadowskiego, IPS, Kraków 2010r. str.162-180.
5.Rajchel-Chyla B., Gajewski R., Skrzyńska B., „Charakterystyka rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych  wkładek dla osób z zespołem stopy cukrzycowej lub ze stopą reumatoidalną”, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej ORTHO-SHOES 2010 pt. „Obuwie i wkładki profilaktyczne oraz ortopedyczne”. IPS, Kraków,  2010r., str.Ref.13/1-16
6.Skrzyńska B., Rajchel-Chyla B., Gajewski R., Janocha M., „Metody pomiarów i badań stóp, związane z konstrukcją kopyt i obuwia”, Przegląd – Włókno, Odzież, Skóra, 6-7/2009 str.48 – 52.
7.Skrzyńska B., Rajchel-Chyla B., Gajewski R., „Częstość występowania wad kończyn dolnych u dzieci z dużych miast Polski (Badania w ramach Akademii Zdrowej Stopy BARTEK w roku 2007)”, Materiały IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej ORTHO-SHOES 2008 pt. „Obuwie i wkładki profilaktyczne oraz ortopedyczne”, IPS, Kraków, 2008 r., str.Ref.4/1-19.
8.Rajchel-Chyla B., Gajewski R., „Z doświadczeń podologa – dobór elementów korekcyjnych, materiałów i wkładek do różnych wymagań stóp pacjentów”, Materiały III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Obuwie i wkładki profilaktyczne oraz ortopedyczne, CLPO, Kraków, 2007r., str.13/1 – 13/6.
9.Rajchel-Chyla B., Gajewski R., Skrzyńska B., Janocha M., Ziemiańska B., Innovative footwear – review of the world’s newest material, construction and technological solutions in footwear, L. Przyjemska (Red), Wyd. IPS Oddział w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-922656-9-6.
10.Rajchel-Chyla B., Gajewski R,: „Wkładki komfortowe i ortopedyczne dla dzieci i dorosłych – rodzaje i przeznaczenie”, [w:] Materiały Konferencji pt. „Podologia w naukach medycznych”, 24.09.2010 r., XVIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi
11.Gajewski R, Rajchel-Chyla B. „Verification of performance of shoes with negative heel”, 13 Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ortopedycznego (ISPO)    10-15 05 2010. Lipsk, Niemcy
12.Skrzyńska B., Dworska K., Rajchel-Chyla B., Janocha M., Gajewski R.: „Dimensions of the children’s feet as a basis for shoe design and construction (Results of anthropometric Measurements carried out within Akademia Zdrowej Stopy BARTEK [Healthy Foot Academy of BARTEK company]in 2008-2009) [w:] Innovations in clothing technology & measurements techniques, red.: Bartkowiak G., Frydrych I., Pawłowa M., Wydawnictwo: Technical University of Lodz Press, ISBN 978-83-7283-492-8, 42-65.
13.Rajchel-Chyla B., Skrzyńska B., Janocha M., Gajewski R., Dworska K.: „Podologia i jej rola w kształtowaniu obuwia specjalnego”, [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia. Leczenie i rehabilitacja., red. Żarow R., Wydawnictwo: Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Tarnowie, ISBN 978-836-932770-7-0, strony: 149-165
14.Rajchel-Chyla B., Skrzyńska B., Janocha M., Dworska K., Gajewski R.: „Kąt Clarke’a u dzieci w wieku 4-6 lat zbadanych w ramach Akademii Zdrowej Stopy ‘Bartek’” [w:] Przegląd: Włókno Odzież Skóra nr 6/2012, strony  26-28
15.Rajchel-Chyla B., Skrzyńska B., Janocha M., Gajewski R.: „Zmiany w długości stóp dzieci związane z wiekiem i obciążeniem stóp w czasie chodzenia a naddatek funkcjonalny w obuwiu”. [w:] Przegląd Włókienniczy nr 3/2012, strony  23-26

Wybrane publikacje Zakładu Zaawansowanych Technologii

1.Olszewski P. K., Gajewski R., Pajda M.,  Mikrokapsułkowanie jako metoda modyfikacji materiałów skórzanych i tekstylnych w celu podniesienia jakości wyrobów obuwniczych i odzieżowych [w:] Innowacyjność przedsiębiorstw a jakość produktów, R.I. Zalewski, R. Zieliński (Red.), WN ITE – PIB, Radom 2010, ISBN 978-83-7351-437-9.
2.Gajewski R., Olszewski P. K., 3D technology – possibilities and perspectives of application in footwear industry in purpose to improve the quality of the final product [w:] Innowacyjność przedsiębiorstw a jakość produktów, R.I. Zalewski, R. Zieliński (Red.), WN ITE – PIB,     Radom 2010, ISBN 978-83-7351-437-9.
3.Rajchel-Chyla B., Gajewski R.,  Skrzyńska B., Janocha M., Rydz-Stryszowska I.: Preliminary results of measurements of the feet of women suffering from Rheumatoid Arthritis.  The basis to the development of  “off-the-shelf” orthopedic footwear. Międzynarodowa Konferencja IVO. Listopad, Haga 2009.
4.Gajewski R., Olszewski P. K., Retardanty płomienia – możliwości wykorzystania w wyrobach przemysłu lekkiego, [w:] Materiały, nanotechnologia i ekologia w przemyśle skórzanym, L. Przyjemska (Red), Wyd. IPS Oddział w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-922656-9-6.
5.Rajchel-Chyla B., Gajewski R., Skrzyńska B., Janocha M., Ziemiańska B., Innovative footwear – review of the world’s newest material, construction and technological solutions in footwear, L. Przyjemska (Red), Wyd. IPS Oddział w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-922656-9-6.
6.Rajchel-Chyla B., Gajewski R., Skrzyńska B., Janocha M., Dimensional and shape variability of the feet of women wearing footwear of 37 size, L. Przyjemska (Red), Wyd. IPS Oddział w Krakowie, Kraków 2010, ISBN 978-83-922656-9-6.
7.Gajewski R., Hlavaček P., Is it possible to prevent pregnancy related pain with special footwear? M. Pawłowa, I. Frydrych (Red.), ss. 281-288, Vol XIII, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom 2010, ISBN  978-83-7351-377-8.
8.Gajewski R., Rajchel-Chyla B., Skrzyńska B., Janocha M., Discussion of research methods and evaluation of footwear remains digged out along with bone remains nearby A4 motorway. Lecture at: V Sympozjum Ekspertów Traseologii pt. Dowód z ekspertyzy traseologicznej przed sądem „Shoeprint evidence in Court”  Zakopane 16-19 September 2008.
9.Olszewski P., Gajewski R., Tarnawski I., Pajda M.: „Opracowanie mikrokapsułkowanych retardantów płomienia do zabezpieczania materiałów skórzanych”, [w:] Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego, ref.: Sadowski T., Olszewski P.Wydawnictwo Instytutu przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0, ss.56-74
10.Olszewski P., Gajewski R., Tarnawski I.: Wykorzystanie odpadów garbarskich powstających na etapie odmięśniania do produkcji biodiesla”, [w:] Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego, ref.: Sadowski T., Olszewski P.Wydawnictwo Instytutu przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0, ss.219-230
11.Sawina A., Gajewski R., Olszewski P., Tarnawski I.: „Wykorzystanie używanych butów oraz odpadów z przemysłu obuwniczego do produkcji spodów i akcesoriów obuwniczych”, [w:] Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego, ref.: Sadowski T., Olszewski P.Wydawnictwo Instytutu przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0, ss.231-243


Wybrane publikacje Zakładu Inżynierii Materiałowej

1.Klimiec E., Zaraska W., Zaraska K., Gąsiorski K.P., Sadowski T., Pajda M.: Electroactive polimers - harvesting energy from walking.,  Elektronika, 2008, 2, str. 68-71.
2.Falkiewicz-Dulik M., Pasek S., Gąsiorski K.P.: Polimery elektroprzewodzące i antystatyki do produkcji klejów specjalnych., Przegląd Włókienniczy, 2009, 1, str. 25-29.
3.Falkiewicz-Dulik M.: Higieniczne układy włókiennicze na cholewki obuwia., Przegląd Włókienniczy, 2009,5, str. 44-48,
4.Gąsiorski K.P., Pasek S., Falkiewicz-Dulik M., Tarnawski I.: Wybrane zagadnienia z technologii drukowania generatorów piezoelektrycznych do obuwia metodą fleksografii lub offsetu. Cz. I  i II., Przegląd Włókienniczy, 2009, 10, str. 38-40; 2009, 11, str. 21-22.
5.Gąsiorski K.P., Haduch M., Pauluk M.: ”Foliowe mikrosystemy i nanosystemy samozasilające (Sp-MEMS i  SP NEMS) a e-obuwie jutra” Elektronika 2.2012.
6.Pasek S., Falkiewicz-Dulik M.: Obuwie i komponenty do obuwia o charakterystyce elektroprzewodzącej [rozdział w:] Obuwie Badania i Innowacyje Technologie Wytwarzania, red.: T. Sadowski, IPS O/K-ów Press, Kraków, 2010, str. 143-154, ISBN 978-83-932150-0-3.
7.Falkiewicz-Dulik M., Sadowski T.: Właściwości higieniczne wkładek do obuwia specjalnego [rozdział w:] Obuwie Badania i Innowacyje Technologie Wytwarzania, red.: T. Sadowski, IPS O/K-ów Press, Kraków, 2010, str. 190-201, ISBN 978-83-932150-0-3.
8.Gąsiorski K. P., Konopka J., Szamel Z., Leuenerger D. „Zintegrowane mikroukłady elektro-mechaniczne MEMS w konstrukcji obuwia inteligentnego” [rozdział w:] Obuwie Badania i Innowacyjne Technologie Wytwarzania, red.: T. Sadowski, IPS O/Kraków Press, Kraków, 2010, 40-4, ISBN 978-83-932150-0-3.
9.Haduch M., Gąsiorski K. P.: „Środki elektroprzewodzące do drukowania sensorów nacisku w obuwiu”. [w:] Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego, red. Sadowski T., Olszewski P. IPS/O Kraków Press 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0
10.Gąsiorski K. P., Tarnawski I., Haduch M.: „Projektowanie autonomicznych sieci czujników w e-obuwiu” [w:] Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego, red. Sadowski T., Olszewski P. IPS/O Kraków Press 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0

Wybrane publikacje Zakładu Materiałów Wierzchnich


1.Wierzbicka I., Panek M., Alvarez J., Jamrozik B. “Results of research of harmful factors materials used in footwear” (Analiza wyników badań czynników szkodliwych w materiałach stosowanych w obuwiu) in monograph “ Footwear: safety and functionality”, edited by Lidia Przyjemska, Bożena Rajchel-Chyla, p. 56-69, ISBN 978-83-9321-50-2-7. Institute of Leather Industry Cracow Branch 2012
2.Alvarez J., Zwierzyński K., Wierzbicka I. “Use of UV-barrier nano-substances in finishing of natural leathers” (Zastosowanie nanosubstancji barierowych dla promieniowania UV w wykończalnictwie skór naturalnych) in monograph “Innovation, ecology and research on light industry products”, edited by Tadeusz Sadowski, Piotr Olszewski, p. 111-125, ISBN 978-83-9321-50-1-0. Institute of Leather Industry Cracow Branch 2012
3.Rajchel-Chyla B., Skrzyńska B., Wierzbicka I. “Test of facultative certification of footwear for children and people with sensitive feet, with rheumatoid arthritis and with diabetes” (Badania i dobrowolna certyfikacja obuwia przeznaczonego dla dzieci oraz osób ze stopami wrażliwymi, chorych na cukrzycę I reumatoidalne zapalenie stawów) in monograph “ Footwear: safety and functionality”, edited by Lidia Przyjemska, Bożena Rajchel-Chyla, p. 182-207, ISBN 978-83-9321-50-2-7. Institute of Leather Industry Cracow Branch 2012
4.Alvarez J., Wierzbicka I., Jamrozik B. „Sztuczne skóry meblowe. Nowe wymagania jakościowe” – Cz. I, II. Przegląd Włókienniczy WOS Nr 5/2011, Nr 6/2011
5.Bednarz Sz., Łukasiewicz M., Mazela W., Pajda M., Kasprzyk W. “Chemical Structure of Poly (ß-cyclodextrin-co-citric acid)”. Journal of Applied Polymer Science 2010, p. 3511-3520
6.Alvarez J., Lipp-Symonowicz B. “Evaluation of multifunctional textiles in terms of optical brightener applications” (Ocena wielofunkcyjności tekstyliów w aspekcie aplikacji rozjaśniaczy optycznych) in monograph “Materials Nanotechnology and Ecology in the Leather Industry”, edited by Lidia Przyjemska, p. 192-202, ISBN 978-83-922656-9-6. Institute of Leather Industry Cracow Branch 2010
7.Przyjemska L., Wierzbicka I. “Properties of leather materials in terms of quality and health safety” (Właściwości materiałów skórzanych w aspekcie jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych z nich wyrobów”, in monograph “Materials Nanotechnology and Ecology in the Leather Industry”, edited by Lidia Przyjemska, p. 233-248, ISBN 978-83-922656-9-6. Institute of Leather Industry Cracow Branch 2010
8.Mazela W., Pajda M., Łukasiewicz M., Bednarz Sz., Prygiel M. “Physico-mechanical properties of cotton fabrics modified by selected ß-cyclodextrines derivatives” (Fizyko-mechaniczne właściwości tkanin bawełnianych modyfikowanych wybranymi pochodnymi ß-cyklodekstryny) in monograph “Materials Nanotechnology and Ecology in the Leather Industry”, edited by Lidia Przyjemska, p. 44-57, ISBN 978-83-922656-9-6. Institute of Leather Industry Cracow Branch 2010
9.Pajda M., Łukasiewicz M., Olszewski P.K., Mazela W. “Development of active microcapsules for the leather industry” (Badania nad opracowaniem aktywnych mikrokapsułek dla przemysłu Skórzanego) in monograph “Materials Nanotechnology and Ecology in the Leather Industry”, edited by Lidia Przyjemska, p. 125-147, ISBN 978-83-922656-9-6. Institute of Leather Industry Cracow Branch 2010
10.Wierzbicka I., Jamrozik B., Alvarez J. „Badania i ocena wybranych układów materiałowych na obuwie specjalne dla osób chorych na cukrzycę lub reumatoidalne zapalenie stawów” – Cz. I, II, III. Przegląd Włókienniczy WOS Nr 7/8/2010, str. 45-48; Nr 9/2010, str. 33-36; Nr 10/2010, str. 24-26

Wybrane publikacje Pracowni Mikrobiologii Przemysłowej


1.Falkiewicz-Dulik M., Macura A.B.: Nanosilver as substance biostabilising footwear materials in the foot mycosis prophylaxis., Postępy Dermatologii i Alergologii, XXV, 2008, Supl. 1, str. 56-67.
2.Falkiewicz-Dulik M.: Biostabilizacja podszewek tkaninowych do obuwia. Część I i II Przegląd Włókienniczy, 2008, 7, str. 38-39; 2008, 9, str. 29÷35.
3.Falkiewicz-Dulik M., Macura A.B.: Srebro jako substancja biostabilizująca materiały obuwnicze w profilaktyce grzybicy stop., Mikologia Lekarska, 2008, 15(3), str. 145-150.
4.Falkiewicz-Dulik M., Pawlik B., Macura A. B., Sadowski T.: Rola sanityzacji spodów obuwia w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń wewnątrzszpitalnych., Mikologia Lekarska, 2007,14(2), str. 99-103.
5.M. Falkiewicz-Dulik: Kryteria oceny mikrobiologicznej materiałów na obuwie specjalne,  Microbiological evaluation criteria of materials for specially footwear Przegląd-WOS, 2012, 3, 26-32. ISSN-1731-8645.
6.M. Falkiewicz-Dulik, M. Skóra, P. Krzyściak, L. Przyjemska: Aspekty mikrobiologiczne użytkowania obuwia dla służb mundurowych.  Mycological aspects of the footwear usage for uniformed services., Mikologia Lekarska, 2012, 19 (2): 74-79. ISSN 1232-986X.
7.M. Falkiewicz-Dulik, L. Przyjemska: Badania nad poprawą ochrony mikrobiologicznej obuwia dla służb mundurowych., Study on the improvement of footwear microbiological protection for uniformed services., Ochrona przed korazją, 2012, 9s/A/2012, 57-63, ISSN 0473-7733.
8.M. Falkiewicz-Dulik, E. Marcinkowska, L. Przyjemska: The role of footwear lining bio-stabilization in fungal foot infection profilaxis and bio-deterioration of shoes., In: Robertto Merli (red) “Technology and Innovation for a Sustanable Future: a Commodity Science Perspective”,  18th IGWT Symposium, IGWT AISME, Roma 2012, ENEA ROMA TRE, ISBN 978-88-8286-269-5.
9.M. Falkiewicz-Dulik:  Badania nad doborem preparatu do biostabilizacji materiałów i obuwia., The studies on the preparation  selection to biostabilization of materials and footwear., Mikologia Lekarska, 2012, 19 (3): 102-108. ISSN 1232-986X.
10.M. Falkiewicz-Dulik: Materiały filtracyjne i nanofiltry powietrza z ochroną mikologiczną, przeznaczone dla przemysłu samochodowego., The filter materials and the mycological protected air nanofilters, used in automobile industry. Mikologia Lekarska, 2013, 20 (1): 31-36, ISSN 1232-986X.

Książki:
1.Falkiewicz-Dulik M., Janda K., Wypych G.: Handbook of Material Biodegradation, Biodeterioration and Biostabilization., Chem Tech Publishing-Toronto, Kanada, 2010, 1-368, ISBN 978-1-895198-44-7.

Rozdział w książce:
1.Falkiewicz-Dulik M.: Skóra, wyroby skórzane i pergamin. [rozdział w:] Mikrobiologia materiałów., red.: B. Zyska, Z. Żakowska, Politechnika Łódzka, Podręcznik Akademicki, Łódź, 2005, str. 187-230, ISBN 83-7283-150-5.
2.Falkiewicz-Dulik M.: Biostabilization of footwear materials in the foot mycosis profilaxis and biodeterioration., [rozdział w] Light industry-menagment and organization of production, materials science, technology and designing., red: K. Śmiechowski, Kazimierz Pułaski Technical University of Radom Press, Radom, 2007, str. 17-27, ISBN 978-83-7351-169-9.
3.M. Falkiewicz-Dulik, T. Sadowski: The materials with incrased microbiological resistans for children’s footwear insoles., rozdział [w:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected aspects of industrial products quality (Wybrane aspekty jakości wyrobów przemysłowych), Politechnika Radomska-Wydawnictwo, Radom 2012, 71-79.


Wybrane publikacje Zakładu Wzornictwa i Technologii


1.Starzec M.: „Innowacje w technologii produkcji obuwia”, [w:] Innowacje, ekologia i badania wyrobów przemysłu lekkiego, red.: Sadowski T., Olszewski P. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0, ss. 33-41
2.Starzec M., Plucińska K.: „Modelowanie obuwia z wykorzystaniem techniki komputerowej”, [w:] Obuwie, badania i innowacyjne technologie wytwarzania, red.: Sadowski T. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0, ss. 48-58
3.Ibek T.: „Tworzenie kolekcji obuwia na bazie sprawdzonych komponentów: kopyt, spodów i obcasów”, [w:] Obuwie, badania i innowacyjne technologie wytwarzania, red.: Sadowski T. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-9321-50-1-0, ss. 59-64
4.Starzec M. (red.): Materiały kursu zamkniętego (firma DEICHMANN)  dla specjalistów ds. oceny jakości oraz reklamacji obuwia. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-922656-7-2
5.Starzec M. (red.): Materiały kursu  dla specjalistów ds. oceny jakości oraz reklamacji obuwia, wyrobów kaletniczo – galanteryjnych skórzanych i włókienniczych., Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-922656-7-2
6.Starzec M. (red.): Materiały kursu  dla specjalistów ds. oceny jakości oraz reklamacji obuwia. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2011, ISBN 978-83-922656-7-2
7.Ibek T., Plucińska K., Skrzyńska B., Rajchel – Chyla B.: Materiały kursu modelowania obuwia. Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, Kraków 2011, ISBN 978-83-922656-7-2

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji znajduje się w polityce prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information
Jesteś tutaj: Home O instytucie Działalność naukowa Publikacje

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji znajduje się w polityce prywatnosci.

EU Cookie Directive Module Information